Franszyza integralna vs franszyza redukcyjna

franszyza redukcyjna i franszyza integralna

W każdej branży istnieją powiedzenia, terminy i pojęcia które ludzi spoza owej branży mogą przyprawić o ból głowy. Receptą na to jest po prostu poznanie najważniejszych i najczęściej używanych terminów w branży. Ubezpieczenia również rządzą się własną terminologią. Poznanie kilku nowych słów pozwoli na swobodniejszy kontakt w rozmowie z agentem, ale również na dokładniejsze zrozumienie zapisów w obowiązujących polisach. Czytaj dalej

Kodes cywilny: rodzaje odpowiedzialności

rodzaje odpowiedzialności Głogów

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia – art. 415 Kodeksu Cywilnego. Jest to naturalna kolej rzeczy w zupełności uzasadniona rozsądkiem, a potwierdzona w polskim prawie. Jeżeli swoimi działaniami wyrządzamy innej osobie szkodę (na jej życiu lub mieniu), to nasze działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osoby, której szkodę wyrządzamy. Czytaj dalej