Wypowiedzenia

Ubezpieczyciel Numer na infolinię E-mail Formularz online
Aviva Głogów 22 557 44 44
801 28 28 28
bok@aviva.pl
Allianz Głogów 22 422 42 24 Formularz
AXA Ubezpieczenia Głogów 22 599 95 22 Formularz
Balcia Głogów
Reso Głogów
87 565 44 44 wypowiedzenia@reso.com.pl
Benefia Głogów 22 212 20 30
801 080 300
wypowiedzenia@benefia.pl Formularz
Compensa Głogów 22 501 61 00
801 120 000
korespondencja@compensa.pl Formularz
Concordia Głogów 61 858 48 08 wypowiedzenia
@concordiaubezpieczenia.pl
Ergo Hestia Głogów 58 555 55 55
801 107 107
Formularz
Euroins Głogów 22 243 84 84 Zgłoszenie zmiany do polisy -> Wypowiedzenie umowy OC Formularz
Generali Głogów 913 913 913 centrumklienta@generali.pl Formularz
HDI Asekuracja Głogów 22 449 99 99
801 801 181
wypowiedzeniaOC@warta.pl Formularz
Formularz
InterRisk Głogów 22 212 20 12 korespondencja@interrisk.pl
Link4 Głogów 22 444 44 44
801 444 444
bok@link4.pl Formularz
MTU Głogów 58 555 62 22 Formularz
Proama Głogów 22 432 43 20
815 815 815
centrumklienta@proama.pl Formularz
PZU Głogów 22 566 55 55
801 102 102
kontakt@pzu.pl
TUW TUZ Głogów 22 327 60 60
800 808 444
wypowiedzenia@tuz.pl
bok@tuz.pl
TUW TUW Głogów 22 545 39 50
801 001 003
wypowiedzenia@tuw.pl
Uniqa Głogów 42 66 66 500
801 597 597
centrala@uniqa.pl Formularz
Warta Głogów 502 308 308
801 308 3087
wypowiedzeniaOC@warta.pl Formularz
Wiener Głogów 22 469 69 69 kontakt@wiener.pl
YouCanDrive Głogów 58 555 50 50
801 55 50 50
szkody@ergohestia.pl Formularz

Zaktualizowane na dzień 22.05.2020.

Ważne! Pamiętaj, że wysyłany do zakładu ubezpieczeń dokument wypowiedzenia musi być przez Ciebie podpisany.

Możesz skorzystać z naszego wzoru wypowiedzenia OC:
Wypowiedzenie ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Przed wysłaniem wiadomości do zakładu ubezpieczeń prosimy zweryfikować we własnym zakresie (np. na infolinii zakładu ubezpieczeń) aktualność powyższych danych kontaktowych. Zawsze możesz przesłać dokumenty w wersji papierowej (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej) na adres zakładu ubezpieczeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczoną lub błędnie zaadresowaną korespondencję.