Ubezpieczenia turystyczne Głogów

ubezpieczenia turystyczne głogów

Ubezpieczenia turystyczne Głogów – dlaczego powinniśmy się ubezpieczyć?

Wyjeżdżając na wakacje poza granice naszego kraju nikt z nas nie zakłada, że coś może pójść nie tak. Przecież jedziemy na urlop z myślą o wypoczynku i regeneracji sił. Jednak zmiana klimatu bardzo szybko może odbić się na naszym zdrowiu. W końcu nasze organizmy są przystosowane do warunków i klimatu panującego w Polsce. Żeby oszczędzić sobie problemów i jechać na wypoczynek w pełni spokojnym o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz swoich bliskich pamiętajmy o kilku rzeczach:

 • zabierzmy ze sobą gotówkę w walucie kraju do którego jedziemy, unikniemy kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji na naszej karcie
 • poinformujmy zaufanego sąsiada o naszym wyjeździe,
 • zostawmy mu klucz do skrzynki pocztowej – piętrzące się listy i ulotki sugerują naszą nieobecność,
 • nie opuszczajmy rolet ani żaluzji – zasłonięte przez kilka dni z rzędu okna również podpowiadają, że nie ma nas w domu,
 • zaopatrzmy się w przenośny internet, który będzie działał zagranicą – hotelowe WiFi nie jest bezpiecznym rozwiązaniem,
 • nauczmy się na pamięć numerów telefonów do najbliższej rodziny (w przypadku dzieci zapiszmy je im na kartce i schowajmy w portfelu), w razie rozładowania lub uszkodzenia telefonu oszczędzimy sobie wiele nerwów,
 • zweryfikujmy czy nie przyda nam się ubezpieczenie assistance komunikacyjne,
 • wyróbmy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • wykupmy ubezpieczenie turystyczne.
Karta EKUZ Głogów – gdzie wyrobić?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, skrócie EKUZ, jest bezpłatnym dokumentem wydawanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnia ona do świadczeń państwowej opieki medycznej na takich samych zasadach jak obywateli kraju do którego się wybieramy. W Polsce znacząca większość świadczeń jest refundowana i w końcowym efekcie bezpłatna dla pacjenta. Jeżeli w kraju do którego jedziemy refundacja państwowej opieki zdrowotnej następuje do wysokości 80% kosztów usługi medycznej, to my tak samo jak obywatele tego kraju będziemy musieli 20% kosztów pokryć z własnej kieszeni. Jeżeli w kraju do którego się wybieramy usługi stomatologiczne nie są refundowane, to będziemy musieli za nie zapłacić, pomimo że w Polsce usługi stomatologiczne są bezpłatne (na NFZ). Działa to również w drugą stronę – jeżeli w Polsce coś jest płatne, a zagranicą jest refundowane, to mamy prawo do bezpłatnego skorzystania z takiej usługi w kraju do którego się wybieramy. Karta nie pokryje nam przede wszystkim kosztów transportu medycznego do Polski, a także kosztów ratownictwa na morzu i w górach. NFZ wskazuje, że aby uniknąć powyższych kosztów zalecane jest wykupienie ubezpieczenia prywatnego.

W Głogowie EKUZ możemy wyrobić w Starostwie Powiatowym (ul. Sikorskiego 21, naprzeciwko naszego biura), w pokoju nr 9 (parter starostwa) – Punkt Obsługi Ubezpieczonych NFZ.

Wniosek o wydanie EKUZ Głogów możemy pobrać pod tym linkiem

Karta EKUZ – Mapa krajów w których obowiązuje

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) obowiązuje w następujących krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

Obowiązuje również na:

 • terytoriach hiszpańskich (Majorka, Minorka, Ibiza, Wyspy Kanaryjskie),
 • terytoriach francuskich (Gwadelupa, Martynika, Reunion, Gujana Francuska),
 • terytoriach portugalskich (Azory, Madera).

Kraje, w których obowiązuje EKUZ

Polisa turystyczna – najważniejsze składniki

Zadaniem ubezpieczenia turystycznego (ubezpieczenia podróżnego) jest między innymi pokrycie kosztów związanych z różnicami w refundacji świadczeń medycznych w poszczególnych krajach Europy i świata. Jeżeli przyjdzie nam korzystać z pomocy medycznej we Francji, gdzie 20% kosztów państwowej opieki zdrowotnej musi pokryć pacjent, to z ubezpieczeniem turystycznym będziemy mogli spać spokojnie, ponieważ ubezpieczyciel zapłaci za nas wspomniane 20% kosztów usług medycznych.

Zwrot kosztów leczenia i pomoc medyczna – najważniejsza część ubezpieczenia turystycznego gwarantująca nam zwrot kosztów poniesionych na leczenie w publicznych (lub prywatnych) jednostkach służby zdrowia w części (lub w całości) nierefundowanej z EKUZ.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW
– w przypadku uszczerbku na zdrowiu, który jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel wypłaca nam procentowe świadczenie zgodnie z tabelą złamań, zwichnięć oraz innych uszkodzeń ciała.

Odpowiedzialność cywilna OC – klauzula chroniąca nas w sytuacji nieumyślnego wyrządzenia szkody na cudzym mieniu, życiu lub zdrowiu. Pamiętajmy, że w krajach zachodnich świadomość ubezpieczeniowa jest znacznie wyższa niż w naszym kraju więc jeżeli wyrządzimy komuś szkodę swoim działaniem, to warto mieć parasol ochronny w postaci polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie bagażu – ubezpieczenie zapewniające ochronę w przypadku kradzieży bagażu lub uszkodzenia bagażu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie assistance
– szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych, w skład którego wchodzą między innymi: ratownictwo na morzu i w górach, transport osoby bliskiej, pomoc tłumacza, transport ambulatoryjny do Polski, itp.

W ubezpieczeniach turystycznych występuje również wiele dodatkowych klauzul, o które możemy rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej. Do najpopularniejszych i najważniejszych należą rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o: choroby przewlekłe, sporty wyczynowe, wypadki przy pracy, zdarzenia mające miejsce po spożyciu alkoholu, odwołanie imprezy, itp.