Zgłoś sprzedaż pojazdu

Ubezpieczyciel Adres zakładu ubezpieczeń E-mail Formularz online
Aviva Głogów ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
bok@aviva.pl Formularz
Allianz Głogów ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02- 685 Warszawa
komunikacja@allianz.pl Formularz
AXA Ubezpieczenia Głogów ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
serwis@axaubezpieczenia.pl Formularz
Balcia Głogów
Reso Głogów
RESO Europa Service
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
umowyks@reso.com.pl
Benefia Głogów Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
bok@benefia.pl Formularz
Compensa Głogów Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
korespondencja@compensa.pl Formularz
Concordia Głogów ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
sprzedaz.auta
@concordiaubezpieczenia.pl
Ergo Hestia Głogów ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Formularz
Euroins Głogów EINS Polska
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa
Formularz
Generali Głogów ul. Postępu 15b
02-676 Warszawa
centrumklienta@generali.pl Formularz
HDI Asekuracja Głogów Warta TUiR
ul. Chmielna 85/8
00-805 Warszawa
wypowiedzeniaOC@warta.pl Formularz
Formularz
InterRisk Głogów ul. L. Rydygiera 21A
01-793 Warszawa
korespondencja@interrisk.pl
Link4 Głogów ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
bok@link4.pl Formularz
MTU Głogów Ergo Hestia STU
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Formularz
Proama Głogów Generali TU
ul. Postępu 15b
02-676 Warszawa
centrumklienta@proama.pl Formularz
PZU Głogów ul. Postępu 18a
02-676 Warszawa
kontakt@pzu.pl Formularz
TUW TUZ Głogów ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
ewidencja.polis@tuz.pl
TUW TUW Głogów ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa
wypowiedzenia@tuw.pl
Uniqa Głogów ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
centrala@uniqa.pl Formularz
Warta Głogów ul. Chmielna 85/8
00-805 Warszawa
wypowiedzeniaOC@warta.pl Formularz
Wiener Głogów ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
kontakt@wiener.pl Formularz
YouCanDrive Głogów Ergo Hestia STU
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Formularz

Zaktualizowane na dzień 16.07.2020.

Wykonaj zdjęcie lub skan umowy kupna-sprzedaży, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności. Jeśli nastąpiła tzw. sprzedaż wielokrotna, to wykonaj zdjęcia lub skany wszystkich umów/faktur, które otrzymałeś od poprzedniego właściciela. Możesz przesłać dokumenty na adres e-mail zakładu ubezpieczeń lub korzystając z formularzy do zgłaszania zmian na polisach ubezpieczeniowych. Ważne! Pamiętaj, że zgodnie z prawem na dokumencie przeniesienia własności powinien znaleźć się numer pesel (dla osób fizycznych) lub numer NIP (dla działalności gospodarczych) kupującego oraz sprzedającego. Bez tych informacji zakład ubezpieczeń może mieć problem z rejestracją zmian na polisie.

Przed wysłaniem wiadomości do zakładu ubezpieczeń prosimy zweryfikować we własnym zakresie (np. na infolinii zakładu ubezpieczeń) aktualność powyższych danych kontaktowych. Zawsze możesz przesłać dokumenty w wersji papierowej (np. za pośrednictwem Poczty Polskiej) na adres zakładu ubezpieczeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczoną lub błędnie zaadresowaną korespondencję.