Ubezpieczenia dla firm Głogów

Ubezpieczenia dla firm Głogów

Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie mienia firmy, stanowi gwarancję stabilnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Co by się stało, gdyby nasz biznesowy dorobek poszedł z dymem? Bez ubezpieczenia odbudowa biznesu jest bardzo często niemożliwa. Pozostajemy ze zobowiązaniami i bez środków do życia. Dlatego ubezpieczenie majątku firmy od wszystkich ryzyk bardzo szybko znalazło uznanie wśród klientów biznesowych. Oferta skierowana jest do klientów segmentu MSP (mały, średni przedsiębiorca), czyli do osób prowadzących firmy, których majątek zgłaszany do ubezpieczenia nie przekracza 5 000 000 zł. Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, w szczególności

 • budynki (również te w budowie), budowle,
 • maszyny, narzędzia,
 • wyposażenie sklepów, kiosków, biur, magazynów oraz innych pomieszczeń,
 • środki obrotowe tj. towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia), bądź sprzedaży,
 • gotówka,
 • mienie osobiste pracowników i osób trzecich,
 • oraz inne mienie nie wyłączone z odpowiedzialności.
Ubezpieczenie floty pojazdów

Ubezpieczenie floty samochodowej jest skierowane do firm posiadających co najmniej 5 pojazdów – między innymi do firm transportowych, spedycyjnych, ale również do firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z transportem. Im więcej pojazdów jest w posiadaniu firmy, tym korzystniejsze warunki ubezpieczenia można wynegocjować. Ubezpieczenie flotowe zawsze jest przygotowywane indywidualnie w oparciu o strukturę pojazdów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, o rodzaj działalności oraz o wskaźniki szkodowości.
Ubezpieczając flotę pojazdów możemy korzystać z takich samych produktów jak przy ubezpieczeniach indywidualnych.

Zalety ubezpieczenia floty pojazdów

 • niższa cena w porównaniu z indywidualnym ubezpieczaniem każdego samochodu osobno,
 • szkody nie są rozliczane ilościowo, ale wartościowo – PRZYKŁAD Klient ma 60% zniżek. Za ubezpieczenie OC ciężarówki zapłacił 4000 zł. W trakcie trwania ubezpieczenia zostały spowodowane 3 szkody, z których zostało wypłacone odszkodowanie w łącznej wysokości 2000 zł. Przy ubezpieczeniu indywidualnym OC klient straciłby co najmniej 30% swoich dotychczasowych zniżek. Przy ubezpieczeniu floty towarzystwo ubezpieczeniowe kalkuluje następujące parametry: składka zebrana minus wypłacone odszkodowania. W ogólnym rozliczeniu Towarzystwo nie jest stratne więc w przyszłym roku może zaproponować takie same warunki cenowe. Podczas, gdy klient indywidualny musiałby liczyć się ze znacznie wyższą składką,
 • stała stawka za ubezpieczenie konkretnych typów pojazdów, przez cały okres trwania ubezpieczenia floty,
 • likwidacja szkód przeważnie jest przeprowadzana szybciej, gdyż większość towarzystw posiada osobnych dedykowanych rzeczoznawców, zajmujących się tylko ubezpieczeniami flotowymi,
 • możliwość zrównania okresów ubezpieczenia i rozłożenia płatności na dogodne raty.

My oferujemy Państwu pełną i rzetelną obsługę ubezpieczeń flotowych. Negocjujemy w Państwa imieniu stawki oraz warunki ubezpieczenia. Zajmujemy się dokumentacją oraz pilnujemy zbliżających się terminów ubezpieczenia. Mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie, poparte zadowoleniem wielu firm z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Składamy zapytanie o ubezpieczenie flotowe do wielu towarzystw ubezpieczeniowych co pozwala na znalezienie najlepszej oferty!

OC delikt, kontrakt i zawodowe

Oferujemy także naszym klientom ubezpieczenia OC dla zawodów objętych ustawowym obowiązkiem ubezpieczenia oraz dla firm chcących zabezpieczyć się od nieprzewidzianych zdarzeń i roszczeń.

 • OC księgowych i doradców podatkowych,
 • OC adwokatów,
 • OC architektów,
 • OC notariuszy,
 • OC lekarzy,
 • OC przewoźnika drogowego,
 • OC członków zarządu,
 • i wiele innych.
Gwarancje ubezpieczeniowe

Od lat zajmujemy się również kompleksową obsługą firm, które korzystają z instrumentów finansowych w postaci gwarancji ubezpieczeniowych.

 • gwarancja zapłaty kwoty wadium,
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu,
 • gwarancja należytego usunięcia wad i usterek.