Ubezpieczenia rolne Głogów

ubezpieczenia rolne głogów

Co rolnik powinien wiedzieć o ubezpieczeniach rolnych?

Prowadząc gospodarstwo rolne należy pamiętać, że ustawodawca nakłada na rolników obowiązek zawarcia pewnych ubezpieczeń. Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych należą:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • Ubezpieczenie upraw rolnych.

Za brak powyższych ubezpieczeń rolnik może być zmuszony zapłacić karę. Poza spełnieniem ustawowego obowiązku ubezpieczenia się warto także wiedzieć od czego tak naprawdę chronią rolników dedykowane im ubezpieczenia.

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Większość ubezpieczeń rolnych kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego. Wtedy też rolnicy muszą sięgnąć głębiej do kieszeni, aby opłacić wymagane prawem polisy ubezpieczeniowe. Pierwszym z obowiązkowych ubezpieczeń rolnych jest tzw. OC rolnika. Każdy rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 1 hektar musi musi zaopatrzyć się w takie ubezpieczenie. Należy wiedzieć, że obowiązek ten nie dotyczy jedynie właścicieli gospodarstw rolnych, ale także ich dzierżawców i najemców. Ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę w sytuacji gdy osoba trzecia, będąc na terenie gospodarstwa rolnego, dozna z winy rolnika uszczerbku na swoim zdrowiu lub majątku. Polisa OC rolnika zadziała między innymi, gdy osoba trzecia zostanie pogryziony przez psa rolnika lub gdy w wyniku złego stanu chodnika lub drogi ktoś się potknie i na przykład złamie rękę. Rolnik tak samo jak w przypadku obowiązkowego OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolnym ma do dyspozycji sumę ubezpieczenia na kwoty 5 milionów euro na szkody na życiu i 1 milion euro na szkody w majątku osób trzecich. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe (powszechne) więc należy pamiętać, że każda polisa OC rolnika wznawia się automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy. Składki za to ubezpieczenie nie są wygórowane i zaczynają się już od 15 złotych na rok.

2. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Kolejnym obowiązkiem rolnika jest zawarcie ubezpieczenia budynków rolnych. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę jeśli np. w sytuacji pożaru, gradu lub powodzi zniszczeniu/uszkodzeniu ulegną budynki składające się na gospodarstwo rolne. Ubezpieczeniem objęte są nie tylko budynki mieszkalne, ale także pozostałe budynki w gospodarstwie rolnym np. obory, szopy, stodoły, spichlerze itp. Ubezpieczenie zapewnia ochronę od zdarzeń takich jak na przykład:

 • powódź,
 • pożar,
 • grad,
 • uderzenie pioruna,
 • huragan,
 • deszcz nawalny.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną między innymi takie elementy budynku jak dach, stropy, izolacje, fundamenty, tynki, balkony, schody i ściany wewnętrzne. Należy jednak pamiętać, że elementy takie jak na przykład instalacje solarne czy szafy w zabudowie nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem i należy je ubezpieczyć w ramach ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia dodatkowego (dobrowolnego).

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek ubezpieczenia dotyczy tylko budynków rolniczych. Pojęcie budynku rolniczego jest z kolei zdefiniowane w prawie budowlanym. W jego myśl budynkiem rolniczym jest obiekt znajdujący się na gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 20m2, będący na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty oraz dach. Jeżeli obiekt jest pozbawiony powyższych cech, to w myśl prawa nie jest budynkiem rolniczym, a co za tym idzie nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

3. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Od dnia 01.07.2008 wszyscy rolnicy, którzy pobierali z funduszy Unii Europejskiej dopłaty obszarowe są objęci obowiązkiem ubezpieczenia swoich upraw. Prawo nakłada na rolnika konieczność ubezpieczenia minimum połowy posiadanych upraw przed dniem 30. czerwca każdego roku. Ogromną zaletą jest fakt, że ubezpieczenia upraw rolnych są dotowane z budżetu państwa. Do ubezpieczycieli, którzy posiadają aktywne umowy z Ministerstwem Rolnictwa należą między innymi PZU, TUW Concordia oraz TUW TUW. Ubezpieczenie dotyczy następujących upraw:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • roślin strączkowych.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę upraw przede wszystkim przed szkodami wywołanymi: ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, huraganem, powodzią, lawiną, deszczem nawalnym, gradem, suszą lub uderzeniem pioruna.