Franszyza integralna vs franszyza redukcyjna

franszyza redukcyjna i franszyza integralna

W każdej branży istnieją powiedzenia, terminy i pojęcia które ludzi spoza owej branży mogą przyprawić o ból głowy. Receptą na to jest po prostu poznanie najważniejszych i najczęściej używanych terminów w branży. Ubezpieczenia również rządzą się własną terminologią. Poznanie kilku nowych słów pozwoli na swobodniejszy kontakt w rozmowie z agentem, ale również na dokładniejsze zrozumienie zapisów w obowiązujących polisach.

„Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego kto stawia mu czoło, ono już nie jest nieznane” – Antoine de Saint-Exupéry.

Czym jest franszyza?

Skupimy się dziś na pojęciu: franszyza.

Powyższy termin brzmi znajomo? Nic bardziej mylnego! Franczyza, to nie to samo co franszyza. Pierwszy termin jest blisko związany z pojęciem franchisingu i oznacza formę działalności gospodarczej opartej na tym, że przedsiębiorstwo „A” udziela drugiemu przedsiębiorstwu „B” działającemu we własnym imieniu i na własny rachunek prawa do działania w określony sposób (pod pewnym znakiem handlowym, z pewnymi dostawcami, z pomocą technologii należącej do przedsiębiorstwa A, itp.) przez określony czas i na określonym terytorium.

Natomiast franszyza ubezpieczeniowa, to zastrzeżone przez towarzystwo ubezpieczeniowe ograniczenie sumy odszkodowania. Wyróżniamy dwa typy franszyz:

  • franszyzę integralną,
  • franszyzę redukcyjną.

Franszyza integralna

Franszyza integralna (nazywana czasami względną lub warunkową) to kwota, do wysokości której towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość powstałej szkody przekroczy kwotę określoną we franszyzie, to towarzystwo wypłaca całe należne odszkodowanie.
Franszyza Integralna
Przykładowo, franszyza integralna zapisana w umowie ubezpieczenia wynosi 500 zł. Jeżeli wartość szkody wyniesie 499 zł, to nie otrzymamy odszkodowania od ubezpieczyciela. Natomiast jeżeli wartość szkody wyniesie 501 zł, to otrzymamy dokładnie 501 zł za powstałą szkodę.

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna (nazywana czasami bezwzględną lub bezwarunkową) to kwota, o którą towarzystwo pomniejsza każde odszkodowanie. Jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy kwotę określoną w umowie jako franszyza redukcyjna, to towarzystwo pomniejszy odszkodowanie o wysokość kwoty określonej jako franszyza.
Franszyza Redukcyjna
Przykładowo, franszyza redukcyjna zapisana w umowie ubezpieczenia wynosi 500 zł. Jeżeli wartość szkody wyniesie 499 zł, to nie otrzymamy odszkodowania od ubezpieczyciela. Natomiast jeżeli wartość szkody wyniesie 501 zł, to otrzymamy dokładnie 1 zł za powstałą szkodę, gdyż towarzystwo potrąci z odszkodowania 500zł. Franszyzę redukcyjną nazywa się czasami potocznie „udziałem własnym”.

Jak widać bardziej przyjazna dla klienta jest franszyza integralna. Oba typy franszyz mogą być określone w umowie ubezpieczenia kwotowo lub procentowo (procent od sumy ubezpieczenia). Jeżeli decydujemy się zawierać ubezpieczenie przez telefon, bądź internet, to bądźmy czujni i dokładnie sprawdźmy ile wynoszą wymienione franszyzy, a zwłaszcza franszyza redukcyjna!

Nasi doradcy podczas zawierania polisy zawsze wytłumaczą Ci te i wiele innych „trudnych terminów” które pojawiają się w umowie ubezpieczenia!

Źródła:
www.encyklopedia.pwn.pl