Kodes cywilny: rodzaje odpowiedzialności

rodzaje odpowiedzialności Głogów

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia – art. 415 Kodeksu Cywilnego. Jest to naturalna kolej rzeczy w zupełności uzasadniona rozsądkiem, a potwierdzona w polskim prawie. Jeżeli swoimi działaniami wyrządzamy innej osobie szkodę (na jej życiu lub mieniu), to nasze działania powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osoby, której szkodę wyrządzamy. Czytaj dalej