Kiedy ubezpieczenie OC nie wznawia się automatycznie

Kiedy ubezpieczenie OC nie wznawia się automatycznie

Zdarzają się czasem takie sytuacje, że ubezpieczenie OC komunikacyjne nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Dowiadujemy się o tym przeważnie wtedy, gdy już powstała przerwa w ciągłości naszych ubezpieczeń. Drobne niedopatrzenie może nas słono kosztować, bowiem kary od UFG za brak OC mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Dlaczego OC musi mieć ciągłość?

Czy każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać ważną polisę OC? Tak, poza kilkoma wyjątkami przewidzianymi w ustawie. W 99% przypadków nasz samochód musi być ubezpieczony. Nie jest ważne czy go używamy, czy jest uszkodzony, czy wyjeżdża na drogi raz w miesiącu. Ustawodawca nakłada na posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek ubezpieczenia ich bez względu na stan techniczny i częstotliwość użytkowania. Dlaczego jest to ważne? Po pierwsze, jeśli nieubezpieczonym pojazdem spowodujemy zdarzenie drogowe, to odszkodowanie będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Po drugie, za brak obowiązkowego OC grożą nam wysokie kary pieniężne, nawet do kwoty 7.800 zł.

Kiedy ubezpieczenie OC nie wznowi się automatycznie

Żeby zminimalizować liczbę przypadków w których nasz samochód pozostaje bez ubezpieczenia ustawodawca przewidział tzw. automatyczne wznowienie ubezpieczenia OC. Oznacza to, że jeśli zapomnimy o przedłużeniu polisy OC, to powinno nastąpić automatyczne wznowienie umowy na kolejny rok. No właśnie - powinno, ale czy zawsze tak się dzieje? Istnieją co najmniej 3 przypadki, gdy nie dojdzie do automatycznego przedłużenia polisy OC. Nasza niewiedza w tym zakresie może być bardzo kosztowna, a UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) nie słynie z wyrozumiałości w takich sytuacjach.

Zakup pojazdu

Automatyczne wznowienie nie dotyczy polis ubezpieczeniowych, które przejęliśmy po poprzednim właścicielu pojazdu. Jeśli kupimy samochód, to wraz z nim otrzymamy polisę OC poprzedniego właściciela. Zgodnie z prawem możemy z niej korzystać do samego końca lub wypowiedzieć w dowolnym momencie i zawrzeć nową polisę z dowolnym zakładem ubezpieczeń. Musimy jednak ściśle pilnować końca polisy, ponieważ umowa po poprzednim właścicielu nie podlega automatycznemu wznowieniu. Nie trzeba jej także wypowiadać, ponieważ rozwiąże się sama.

Zaległości płatnicze

Jeśli płatność składki za ubezpieczenie OC mamy rozłożoną na kilka rat, to koniecznie musimy pilnować, aby na koniec okresu ubezpieczenia nie mieć zaległości płatniczych na polisie. Jeśli na ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej zalegamy ubezpieczycielowi za ubezpieczenie OC choćby złotówkę, to z mocy prawa zakład ubezpieczeń może nie przedłużyć naszej polisy. Można powiedzieć, że to drobnostka, jednak życie pokazuje że w wielu przypadkach ubezpieczyciele nie wznawiają polis, które nie są w całości opłacone.

Złożenie wypowiedzenia

Ostatni lecz najbardziej oczywisty przypadek, to złożenie wypowiedzenia do aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia OC. Jeśli najpóźniej na dzień przed końcem ubezpieczenia OC złożymy wypowiedzenie dotychczasowemu ubezpieczycielowi, to nasza umowa nie ulegnie przedłużeniu na kolejny rok. W takiej sytuacji musimy zawrzeć (w ciągłości) ubezpieczenie z innym zakładem ubezpieczeń, aby uniknąć przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Pamiętajmy również, że polisy komunikacyjne z okresem ochrony krótszym niż rok także nie podlegają automatycznym wznowieniom.