Co robić w razie kolizji drogowej?

O czym należy pamiętać podczas zdarzenia na drodze?

Stłuczki i kolizje drogowe mogą zdarzyć się każdemu nawet najlepszemu kierowcy. Każdego dnia w Polsce dochodzi do kilkuset zdarzeń drogowych. W samym 2015 roku policja odnotowała przeszło 30 tysięcy zdarzeń drogowych, a przecież nie zawsze na miejsce zdarzenia jest wzywana policja. Skala problemu może być nawet 4-krotnie wyższa! Warto wiedzieć czym tak właściwie różni się kolizja od wypadku drogowego.

Kolizja

O kolizji możemy mówić w sytuacji, gdy dochodzi do kontaktu między dwoma pojazdami. W wyniku tego kontaktu pojazdy zostają uszkodzone, ale wśród ludzi nie ma rannych, ani zabitych. Takie zdarzenie drogowe nie wymaga wezwania policji. W tej sytuacji sprawca wypadku powinien spisać z poszkodowanym oświadczenie, w którym wyraźnie przyznaje się do swojej winy.

W przypadku kolizji obecność policji nie jest obowiązkowa, choć jeśli chcemy, to możemy skorzystać z mediacji funkcjonariuszy. Taka „usługa” będzie kosztowała sprawcę kolizji mandat karny, którego wysokość wynika z taryfikatora obowiązującego w danym roku.

Wypadek

O wypadku drogowym mówimy w sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia drogowego zostali poszkodowani ludzie. Niezależnie od tego jaki jest stopień ich obrażeń obecność pogotowia i policji jest już obowiązkowa. Nie powinno się przestawiać uszkodzonych pojazdów, a jedynie udzielić niezbędnej pierwszej pomocy poszkodowanym, a następnie oczekiwać na przybycie służb ratowniczych.

Jeśli uczestniczysz w kolizji drogowej:

  1. Ustal przebieg zdarzenia oraz winnego.
  2. Wykonaj fotografie z miejsca kolizji (wystarczy telefon komórkowy).
  3. Usuń pojazdy z miejsca zdarzenia, aby nie powodowały zagrożenia, ani nie utrudniały ruchu pojazdów.
  4. Sprawca kolizji sporządza oświadczenie, które powinno zawierać następujące informacje:

– Dane osobowe uczestników kolizji (imię, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu, numer dowodu osobistego).
– Dane dotyczące prawa jazdy uczestników kolizji (numer prawa jazdy, data wydania, data ważności, kategoria).
– Dokładny opis zdarzenia (kto w którym kierunku jechał, jak doszło do zdarzenia, jakie są uszkodzenia).
– Dane osobowe świadków kolizji (imię, nazwisko, numer telefonu).
– Nazwę firmy ubezpieczeniowej i numer polisy OC sprawcy.
– Czytelne podpisy na każdej stronie oświadczenia.

Policję wezwij w najbardziej błahej sprawie gdy:

– Sprawca kolizji nie chce sporządzić oświadczenia,
– Sprawca nie chce okazać Ci swoich dokumentów,
– Masz wątpliwości co do ważności polisy OC sprawcy,
– Nie można ustalić sprawcy,
– Masz podejrzenie, że uczestnik kolizji jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,
– Masz podejrzenia co do stanu technicznego pojazdu sprawcy,
– Masz podejrzenie co do pochodzenia pojazdu bądź legalności okazywanych Ci dokumentów.
Jeżeli masz wątpliwości czy pojazd sprawcy jest ubezpieczony, to możesz sprawdzić numer jego polisy na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wzór oświadczenia sprawcy kolizji możesz pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce Ważne Linki i Pliki.

Dodaj komentarz