NNW Szkolne Bezpieczny.pl

Ubezpieczenie NNW Generali Bezpieczny.pl

 

Ubezpieczenie szkoła podstawowa / szkoła ponadgimnazjalna Generali

Ubezpieczenie indywidualne NNW Bezpieczny.pl – 20300

.

Ubezpieczonym może być:

 • dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej
 • dziecko od 5 do 25 roku życia

Oferta i zakres ubezpieczenia Generali Bezpieczny.pl

Ochrona ubezpieczeniowa w Generali:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku NW (złamania, skręcenia, zwichnięcia, itp.),
 • oparzenia, odmrożenia,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • uszkodzenie narządów słuchu lub wzroku,
 • utrata zębów (do limitu kosztów leczenia),
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW (świadczenie płatne już od 1. dnia pobytu),
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (ryczałt po 5 dniach pobytu),
 • zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków wspomagających leczenie (gipsy, itp.),
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku,
 • wystąpienie poważnego zachorowania,
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna w wyniku NW,
 • assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza.

 

Informacje dodatkowe Generali:

 • ubezpieczenie działa 24h na dobę na całym świecie,
 • ubezpieczenie jest świetną alternatywą dla ubezpieczenia w placówkach oświatowych,
 • ubezpieczenie możesz zakupić zamiennie lub równolegle z ubezpieczeniem w szkole,
 • na jednej polisie możesz ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci np. syna w przedszkolu i córkę w gimnazjum,
 • w razie wypadku świadczenie zostanie wypłacone z każdej polisy, którą posiada dziecko, ponieważ życie ludzkie jest bezcenne / niewycenialne,
 • pakiet sportowy – ubezpieczenie chroni dziecko również na zajęciach / treningach w profesjonalnych klubach sportowych,
 • dokumenty do polisy otrzymujesz na swój adres e-mail,
 • polisę możesz zakupić w naszym biurze lub na stronie Bezpieczny.pl , podając kod pośrednika Bezpieczny.pl 20300 otrzymasz zniżkę i opiekę z naszej strony nad Twoją polisą,
 • uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów / kopii / zdjęć dokumentów.

 

Ubezpieczenie współtworzone z Bezpieczny.pl

Pośrednik Bezpieczny.pl – podając Kod Pośrednika Bezpieczny.pl : 20300 otrzymujesz 10% rabatu.

 

Więcej informacji:

Ubezpieczenia Dzieci
Bezpieczny.pl
Kod Pośrednika Bezpieczny.pl