NNW i OC Studenta Bezpieczny.pl

Ubezpieczenie NNW+OC AXA Bezpieczny.pl

 

Ubezpieczenie student / doktorant

Ubezpieczenie indywidualne NNW+OC Bezpieczny.pl – 20300

.

Ubezpieczonym może być:

 • student (w każdym wieku), doktorant, słuchacz uczęszczający na studia wyższe
 • pracownik uczelni, wykładowca

Oferta i zakres ubezpieczenia AXA Bezpieczny.pl

Ochrona ubezpieczeniowa w AXA:

 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku NW (złamania, skręcenia, zwichnięcia, itp.),
 • oparzenia, odmrożenia,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • uszkodzenie narządów słuchu lub wzroku,
 • utrata zębów,
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW (świadczenie płatne już od 1. dnia pobytu),
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (ryczałt po 5 dniach pobytu),
 • zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków wspomagających leczenie (gipsy, itp.),
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku,
 • wystąpienie poważnego zachorowania (do 26. roku życia),
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna w wyniku NW,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

 

Informacje dodatkowe AXA:

 • ubezpieczenie działa 24h na dobę na całym świecie,
 • ubezpieczenie jest świetną alternatywą dla ubezpieczenia w placówkach oświatowych,
 • ubezpieczenie możesz zakupić zamiennie lub równolegle z ubezpieczeniem na uczelni,
 • możesz dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną
 • w razie wypadku świadczenie zostanie wypłacone z każdej polisy, którą posiadasz, ponieważ życie ludzkie jest bezcenne / niewycenialne,
 • dokumenty do polisy otrzymujesz w formie papierowej oraz na swój adres e-mail,
 • polisę możesz zakupić w naszym biurze lub na stronie Bezpieczny.pl , podając kod opiekuna Bezpieczny.pl 20300 otrzymasz zniżkę i opiekę z naszej strony nad Twoją polisą,
 • uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów / kopii / zdjęć dokumentów.

 

Ubezpieczenie współtworzone z Bezpieczny.pl

Opiekun Bezpieczny.pl – podając Kod Opiekuna Bezpieczny.pl : 20300 otrzymujesz 10% rabatu.

 

Więcej informacji:

Opiekun Bezpieczny.pl
Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci AXA – Bezpieczny.pl
Tabela uszczerbku lub uszkodzenia ciała
Kod Opiekuna Bezpieczny.pl