InterRisk ubezpieczenie dziecka Głogów

GRUPA-OTWARTA-INTERRISK-GLOGOW

 

InterRisk – EDU Plus

Ubezpieczenie indywidualne NNW dla dzieci i studentów !

.

Ubezpieczonymi mogą być:

 • Dzieci od dnia urodzenia do 18. roku życia, w tym:
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich,
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • dzieci pracowników firm,
  • dzieci, które uprawiają sport lub są członkami szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych,
 • Studenci do 26. roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dzienny.

Oferta i zakres ubezpieczenia InterRisk Głogów

 

Zalety ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ubezpieczenia,
 • tzw. klauzula cukierkowa w zakresie ubezpieczenia (uraz niepozostawiający trwałego uszczerbku na zdrowiu),
 • możliwość rozszerzenia ochrony o wyczynowe uprawianie sportu,
 • możliwość podniesienia świadczeń za dzienny pobyt w szpitalu nawet do 100 zł za dzień,
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie,
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa, tj. w szkole, w domu, na wakacjach,
 • dowolna możliwość zgłoszenia szkody (osobiście w oddziale, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną).

 

Assistance

 • świadczenia organizowane są po wypadku ubezpieczonego,
 • wizyta domowa lekarza Centrum Assistance,
 • organizacja wizyty u lekarza specjalisty,
 • wizyta domowa pielęgniarki,
 • dostawa leków,
 • opieka domowa po hospitalizacji: robienie zakupów spożywczo-przemysłowych pierwszej potrzeby, przygotowywanie posiłków, pomoc w utrzymaniu czystości w domu,
 • infolinia medyczna,
 • indywidualne korepetycje (do max. 10 godzin lekcyjnych),

 

Telemedycyna:

 • 12 e-konsultacji medycznych do wykorzystania w ciągu roku,
 • e-konsultacje internistyczne,
 • e-konsultacje pediatryczne,
 • e-konsultacje dietetyczne,
 • świadczenia odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. telekonferencja, wideokonferencja, czat internetowy,
 • świadczenia organizowane są za pośrednictwem Centrum Telemedycyny,
 • składka dodatkowa za klauzulę Telemedycyny to jedyne 6 zł rocznie.

 

OC w życiu prywatnym oraz w związku z odbywaniem praktyk:
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym oraz odpowiedzialność cywilną w związku z odbywaniem uczniowskich praktyk. Klauzula chroni ubezpieczonego od szkód wyrządzonych osobom trzecim.

 

Więcej informacji:

Ogólne warunki ubezpieczenia InterRisk EduPlus