Generali ubezpieczenie dziecka Głogów

GRUPA-OTWARTA-GENERALI-GLOGOW

 

Generali, z myślą o NNW

Ubezpieczenie indywidualne NNW dla dzieci i studentów !

.

Ubezpieczonymi mogą być:

 • Dzieci od dnia urodzenia do 18. roku życia, w tym:
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich,
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • dzieci pracowników firm,
  • dzieci, które uprawiają sport lub są członkami szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych,
 • Studenci do 26. roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dzienny.

Oferta i zakres ubezpieczenia Generali Głogów

 

Zalety ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ubezpieczenia,
 • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia, w zależności od potrzeb,
 • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18. roku życia,
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie,
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa, tj. w szkole, w domu, na wakacjach,
 • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia,
 • dowolna możliwość zgłoszenia szkody (osobiście w oddziale, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną).

 

Generali wypłaca odszkodowanie za:

 • koszty leczenia i rehabilitacji poniesione w prywatnych placówkach medycznych,
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18. roku życia,
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie,
 • pobyt w szpitalu od 1. dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu,
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata),
 • oparzenia lub odmrożenia,
 • pogryzienia Ubezpieczonego przez zwierzęta,
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany,
 • śmierć Rodziców wskutek wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję (podwyższenie wysokości świadczenia,
  w zależności od stopnia orzeczonego uszczerbku na zdrowiu).

 

Więcej informacji:

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali, z myślą o NNW