Cookie Policy

Użytkownicy serwisu

Firma LUST Ubezpieczenia, będąc właścicielem serwisu www.lustubezpieczenia.pl pragnie zapewnić swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Gromadzenie danych

Serwis www.lustubezpieczenia.pl gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Cele, dla których www.lustubezpieczenia.pl gromadzi dane osobowe:
– poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników,
– bieżące kontakty z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z LUST Ubezpieczenia.

Istotne informacje:
– nie tolerujemy spamu,
– wiadomości i informacje wysyłamy do użytkowników tylko w celu zapewnienia im jak najlepszej obsługi i odpowiedzi na ich zgłoszenia,
– LUST Ubezpieczenia nie udostępnia, nie odsprzedaje, ani nie dzieli się zebranymi danymi z żadnymi podmiotami zewnętrznymi,
– obowiązuje nas tajemnica ubezpieczeniowa,
– nie gromadzimy (i nigdy nie będziemy gromadzić) informacji pochodzących z urządzeń wejścia, klawiatury lub jakiegokolwiek urządzenia o analogicznym działaniu.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku

Lustubezpieczenia.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze kontaktowe

Korzystanie z pewnych usług wymaga wypełnienia krótkiego formularza kontaktowego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Państwa sprawy. Przysługuje Państwu również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych. W każdym momencie można wystąpić zaprzestanie ich dalszego przetwarzania,

Cookies
W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej oferty stosujemy mechanizm cookies. Są to informacje, które nasz serwer zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo rozpoznawani przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Dzięki temu możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzacie Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin serwisu www.lustubezpieczenia.pl.

System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż cookies pozwalają na ułatwienie poruszania się po serwisie. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane / Zablokuj pliki cookie. Można również skasować cookies znajdujące się na Państwa komputerze poprzez opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Ogólne / Usuń pliki cookie

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów, lustubezpieczenia.pl analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Adresy e-mail przychodzące z korespondencji z lustubezpieczenia.pl
Wszyscy Użytkownicy lustubezpieczenia.pl mają możliwość zadawania pytań lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami lustubezpieczenia.pl. Przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytanie. W pewnych przypadkach, dla udzielenia pełnej odpowiedzi na pytania Użytkowników, ich adresy e-mail mogą zostać przekazane do naszych Firm Partnerskich. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład przy negocjacji ceny lub sprecyzowania zakresu ochrony oferowanych przez nas produktów ubezpieczeniowych. Jednocześnie lustubezpieczenia.pl gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne
Serwis lustubezpieczenia.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. Lustubezpieczenia.pl nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w szczególności o charakterze reklamowym. Lustubezpieczenia.pl popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.