Compensa ubezpieczenie dziecka Głogów

Ubezpieczenie dziecka Compensa

 

Compensa – NNW Szkolne

Ubezpieczenie indywidualne NNW dla przedszkolaków i uczniów !

.

Ubezpieczonymi mogą być:

 • Dzieci od dnia urodzenia do 19. roku życia, w tym:
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich,
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • dzieci pracowników firm,
  • dzieci, które uprawiają sport lub są członkami szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych,

Oferta i zakres ubezpieczenia Compensa Głogów

 

Zalety ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ubezpieczenia,
 • tzw. klauzula cukierkowa w zakresie ubezpieczenia (uraz niepozostawiający trwałego uszczerbku na zdrowiu),
 • brak wyłączenia z odpowiedzialności wyczynowego uprawianie sportu,
 • wysokie (w stosunku do konkurencji) sumy ubezpieczenia na koszty leczenia i koszty rehabilitacji,
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie,
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa, tj. w szkole, w domu, na wakacjach, podczas ferii,
 • możliwość zgłoszenia szkody osobiście w oddziale, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną.

 

Compensa iMe Kids Secure

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty udzielenia Ubezpieczonemu pomocy informatycznej, opartej o sieć serwisu informatycznego iMe, polegającej na:

 • weryfikacji odwiedzanych przez dziecko stron internetowych,
 • ustawieniu kontroli rodzicielskiej na popularnych przeglądarkach internetowych,
 • blokadzie wybranych przez rodzica lub opiekuna stron internetowych (np. facebook) – dostęp tylko po elektronicznym wyrażeniu zgodny przez rodzica,
 • stworzeniu osobnego konta z ograniczonymi uprawnieniami systemowymi,
 • skanowaniu antywirusowym i maleware,
 • weryfikacji nielegalnego oprogramowania i usunięciu go na życzenie rodzica lub opiekuna.

 

Więcej informacji:

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Compensa