AXA – Pakiet Moje Dziecko

UBEZPIECZENIE-DZIECI-AXA-GLOGOW

 

AXA Pakiet Moje Dziecko

Jedna składka i wszystkie dzieci pod ochroną!

.

Ubezpieczonymi mogą być:
Dziecko lub wszystkie dzieci Ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia.

Oferta i zakres ubezpieczenia AXA Głogów

 

Zalety ubezpieczenia:
Ubezpieczenie w AXA to kompleksowa ochrona życia i zdrowia Twoich dzieci. Niezależnie od tego ile masz pociech zawsze za wszystkie płacisz TYLKO JEDNĄ składkę w wysokości 25 zł, 35 zł lub 45 zł miesięcznie. Przykładowo – mając 5 dzieci składka dla pierwszego wariantu będzie wynosiła jedyne 5 zł za dziecko! Nowo narodzone dzieci obejmowane są ochroną automatycznie więc nie musisz martwić się o zdrowie swojego potomka!

 

AXA wypłaca odszkodowanie:

  • w przypadku zgonu dziecka,
  • w przypadku poważnego zachorowania,
  • w przypadku pobytu dziecka w szpitalu,
  • w przypadku uszczerbku na zdrowiu (złamania, skręcenia itp.),

 

Poważne zachorowanie:

  • nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami,
  • niewydolność nerek,
  • niewydolność wątroby,
  • cukrzyca,
  • dystrofia mięśniowa,
  • guzy śródczaszkowe,
  • śpiączka,
  • sepsa,
  • inwazyjna choroba pneumokokowa,
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

W przypadku zdiagnozowania u dziecka którejś z powyższych chorób przysługuje 30 wizyt specjalistycznych we wskazanych placówkach medycznych na terenie całego kraju (maksymalny czas oczekiwania na wizytę to 5 dni).

 

AXA 24 – Pomoc w nagłych przypadkach

AXA 24 to pakiet świadczeń pomocowych. Suma ubezpieczenia na każde zdarzenie wymagające pomocy wynosi 3.000 zł i jest odnawialna. Pomocą assistance objęci są również rodzice. Suma ubezpieczenia nie dotyczy infolinii medycznej z której można korzystać bez limitu.

AXA-24-Glogow

Pomoc w trudnych sytuacjach dla Ciebie i Twojej Rodziny:

  • transport medyczny,
  • wizyta lekarska,
  • wizyta pielęgniarska po wypadku,
  • wizyta położnej,
  • rehabilitacja,
  • dostawa leków,
  • pomoc psychologa,
  • korepetycje dla chorego dzieci,
  • infolinia medyczna,

 

AXA Benefit – Program Rabatowy AXA Benefit

  • szeroka baza produktów i usług oferowana z niespotykanymi na rynku rabatami,
  • ponad 200 partnerów w całej Polsce pogrupowanych w 10 kategoriach produktów i usług,
  • indywidualne konto umożliwiające szybką i łatwą realizację Twojego zamówienia przez internet,

AXA-Benefit-Glogow
Powyżej prezentujemy wybrane oferty rabatowe. Oferta programu rabatowego jest jednak znacznie szersza, a wszyscy partnerzy programu dostępni są na stronie internetowej programu AXA Benefit.

 

Więcej informacji:

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA – Pakiet Moje Dziecko
Program rabatowy AXA Benefit