Страхування Глогув

Страхування Глогув – Ubezpieczenia Głogów

Важлива інформація для громадян України
Ważne informacje dla obywateli Ukrainy

В останні роки Польща стала робочим місцем і домом для багатьох громадян України. Ми хочемо, щоб Ви відчували себе добре в нашій країні і щоб мовний бар’єр не викликав труднощів при роботі з усіма видами повсякденного життя. Ось чому ми підготували для Вас короткий посібник, в якому ви знайдете інформацію, яка корисна для вирішення питань, пов’язаних зі страхуванням.

W ostatnich latach Polska stała się miejscem pracy i domem dla wielu obywateli Ukrainy. Chcemy, żebyście dobrze czuli się w naszym kraju i żeby bariera językowa nie stanowiła uciążliwości przy załatwianiu wszelkich czynności życia codziennego. Dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik, w którym znajdziecie informacje pomocne przy załatwianiu spraw związanych z ubezpieczeniami.

LUST Страхування Глогув –інформація про нас
LUST Ubezpieczenia Głogów – informacje o nas

Ми багатострахове агентство, яке співпрацює з більш ніж 30 страховими компаніями. Наші знання української мови погані, але нам завжди вдається ладити з громадянами України. Ми говоримо англійською набагато краще, і один із наших радників також знає російську. Наш офіс розташований за адресою вулиця Сікорського 22 у Глогуві. Ми працюємо з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 та по суботах з 9.00 до 13.00.

Jesteśmy multiagencją ubezpieczeniową, która współpracuje z ponad 30 zakładami ubezpieczeń. Nasza znajomość języka ukraińskiego jest słaba, ale wspólnymi siłami zawsze udaje nam się dogadać z obywatelami Ukrainy. Znacznie lepiej posługujemy się językiem angielskim, a jeden z naszych doradców zna także język rosyjski. Nasze biuro mieści się przy ulicy Sikorskiego 22 w Głogowie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 13.00.

Що потрібно знати, коли Ви отримуєте страховку
Co trzeba wiedzieć przychodząc po ubezpieczenie

Якщо ви хочете укласти будь-який страховий поліс, обов’язково принесіть паспорт та (якщо у Вас є) документ, що підтверджує присвоєння номера pesel. Розглядаючи всі питання, пов’язані зі страхуванням у Глогуві, варто подати заявку на номер pesel у мерії міста Глогув у кімнаті 7 (Відділ обліку населення та посвідчення особи – питання реєстрації). Pesel – це унікальний номер, який ідентифікує кожного громадянина Польщі та осіб, які тимчасово перебувають у Польщі. Ви можете подати заявку на номер pesel, наприклад, коли Ви приїдете до Польщі на перебування понад 30 днів. Присвоєння номера pesel може значно полегшити процес укладення договору страхування, а в деяких випадках може знизити його вартість.
Якщо Ви хочете заключити поліс страхування автомобіля, не забудьте взяти з собою документ про реєстрацію автомобіля. Необхідно розрахувати внески та придбати страховий поліс. Якщо Ви хочете заключити страхове відшкодування у Польщі, Вашого паспорта нам буде достатньо. Не потрібно перекладати українські документи.

Jeśli chcesz zawrzeć dowolne ubezpieczenie koniecznie zabierz ze sobą paszport oraz (jeśli posiadasz) dokument potwierdzający nadanie numeru pesel. Przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniem w Głogowie warto wystąpić o nadanie numeru pesel w Urzędzie Miasta w Głogowie w pokoju 7 (Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – sprawy meldunkowe). Pesel jest unikalnym numerem identyfikującym każdego obywatela Polski oraz osoby czasowo przebywające w Polsce. O nadanie numeru pesel możesz wystąpić na przykład gdy zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Posiadanie nadanego numeru pesel może w znacznym stopniu ułatwić proces zawarcia umowy ubezpieczenia, a w niektórych przypadkach może obniżyć jego cenę.
Jeśli chcesz zawrzeć ubezpieczenie na samochód, to koniecznie zabierz ze sobą jego dowód rejestracyjny. Jest on niezbędny do wyliczenia składki i zakupu polisy ubezpieczeniowej. Jeśli chcesz zawrzeć ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia na terytorium Polski, to wystarczy nam Twój paszport. Nie musisz tłumaczyć ukraińskich dokumentów.

У мене автомобіль зареєстрований у Польщі
Posiadam samochód zarejestrowany w Polsce

У цій ситуації ми можемо запропонувати Вам стандартне страхування відповідальності для власників автомобілів, зареєстрованих у Польщі. Це страхування, укладене на один рік. У нашій компанії ми порівняємо для Вас пропозицію всіх автомобільних страховиків. Виплати можна розділити на 2, 4 або навіть 11 розстрочок. Для укладення договору Вам знадобиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та документ, що посвідчує особу.

W takiej sytuacji możemy zaproponować Ci standardowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Jest to ubezpieczenie zawierane okres jednego roku. W naszej firmie porównamy dla Ciebie ofertę wszystkich ubezpieczycieli komunikacyjnych. Płatności możemy rozłożyć na 2, 4 lub nawet na 11 rat. Do zawarcia umowy będzie potrzebny dowód rejestracyjny pojazdu oraz Twój dokument tożsamości.

У мене автомобіль зареєстрований в Україні
Posiadam samochód zarejestrowany na Ukrainie

У цій ситуації ми можемо запропонувати вам т. зв прикордонне страхування. Ми можемо укласти їх на 30 днів або довше. Вартість такої страховки становить близько 100 злотих протягом 30 днів. Ви отримуєте страхування у форматі міжнародного прикордонного страхування.

W takiej sytuacji możemy zaproponować Ci tzw. ubezpieczenie graniczne. Możemy je zawrzeć na okres 30 dni lub na dłużej. Koszt takiego ubezpieczenia, to około 100 złotych za 30 dni. Ubezpieczenie otrzymujesz w formacie międzynarodowego ubezpieczenia granicznego.

Вам потрібно страхування відшкодування медичних витрат у Польщі?
Potrzebujesz ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia w Polsce?

На жаль, Україна не є членом Європейського Союзу. Кожен громадянин України, який хоче скористатися службою охорони здоров’я в Польщі, повинен запам’ятати кілька речей. Щоб не понести витрат на державну медичну допомогу, Ви повинні мати приватне страхування на відшкодування медичних витрат у Польщі або страхування NFZ.
Ви можете придбати приватне страхування відшкодування медичних витрат у Польщі. Його вартість залежить від того, наскільки високими будуть гарантійні суми. Ви можете вільно встановлювати їх висоту.
Ви можете отримати страхування від NFZ, якщо Ви працюєте в Польщі за трудовим договором і Ваш роботодавець сплачує внески за страхування ZUS та NFZ за Вас. Якщо у Вас немає трудового договору в Польщі, Ви також можете сплатити внески за добровільне страхування у NFZ. Такий внесок становить близько 450 злотих на місяць.
Ми сподіваємось, що наведена інформація трохи наблизить тему страхування у Глогуві. Якщо у Вас є додаткові запитання, ми будемо раді допомогти Вам.

Niestety Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. Każdy obywatel Ukrainy, który chce skorzystać z publicznej służby zdrowia w Polsce musi pamiętać o kilu rzeczach. Żeby nie ponosić kosztów publicznej opieki medycznej powinieneś posiadać prywatne ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia w Polsce albo ubezpieczenie z NFZ.
Prywatne ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia w Polsce możesz zakupić u nas. Jego cena zależy od tego jak wysokie będą sumy gwarancyjne. Ich wysokość możesz sam dowolnie ustalić.
Ubezpieczenie z NFZ możesz uzyskać jeśli jesteś zatrudniony w Polsce na umowę o pracę i Twój pracodawca odprowadza za Ciebie składki na ubezpieczenie ZUS i NFZ. Jeśli nie posiadasz umowy o pracę w Polsce, to możesz także sam opłacać składkę za dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Taka składka wynosi około 450 zł miesięcznie.
Mamy nadzieję, że powyższe informacje choć trochę przybliżyły temat najbardziej interesujących Cię ubezpieczeń w Głogowie. W razie dodatkowych pytań służymy Ci pomocą.

ubezpieczenie graniczne głogów