Ubezpieczenie grupowe pracownicze

Dane potrzebne do przygotowania oferty ubezpieczenia:

Średnia wieku w zakładzie pracy: *

Liczba kobiet: *

Liczba mężczyzn: *

PKD lub nazwa branży: *

Dotychczasowa składka za ubezpieczenie:

Możesz przesłać nam skan/zdjęcie aktualnej polisy:

Dane do kontaktu

Imię i nazwisko: *

Numer telefonu:

Adres e-mail: *

Informacje dodatkowe:

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest LUST Ubezpieczenia Krzysztof Stroczyński, ul. Sikorskiego 22, 67-200 Głogów. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania odpowiedzi/informacji w związku ze złożonym zapytaniem za pośrednictwem niniejszego Formularza. LUST Ubezpieczenia dopuszcza możliwość przekazania treści i danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym współpracującym z LUST Ubezpieczenia o ile będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych.