Polisa-Życie Bezpieczne Dziecko

Ubezpieczenie dziecka Polisa-Życie

 

Polisa-Życie Bezpieczne Dziecko

Ubezpieczenie na życie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym !

.

Ubezpieczonymi mogą być:

 • Dzieci od dnia urodzenia do 18. roku życia, w tym:
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich,
  • dzieci w wieku przedszkolnym,
  • dzieci pracowników firm,

 • Dorośli do 30. roku życia, pod warunkiem że kontynuują naukę.

Oferta i zakres ubezpieczenia POLISA-ŻYCIE Głogów

 

Zalety ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ubezpieczenia i niska składka miesięczna,
 • odpowiedzialność nawet w przypadku zgonu naturalnego – klasyczne ubezpieczenie na życie,
 • wysokie świadczenia za pobyt w szpitalu,
 • odpowiedzialność za pobyt w szpitalu w wyniku choroby,
 • ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie,
 • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa, tj. w szkole, w domu, na wakacjach, podczas ferii,
 • możliwość zgłoszenia szkody osobiście w oddziale, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną.

 

Więcej informacji:

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Polisa-Życie