Ubezpieczenie grupowe pracownicze

Dane potrzebne do przygotowania oferty ubezpieczenia:

Średnia wieku w zakładzie pracy: *

Liczba kobiet: *

Liczba mężczyzn: *

PKD lub nazwa branży: *

Dotychczasowa składka za ubezpieczenie:

Możesz przesłać nam skan/zdjęcie aktualnej polisy:

Dane do kontaktu

Imię i nazwisko: *

Numer telefonu:

Adres e-mail: *

Informacje dodatkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji zapytania oraz wyrażam zgodę na kontakt ze strony LUST Ubezpieczenia w celu udzielenia odpowiedzi.