NNW Przedszkolne Bezpieczny.pl

Ubezpieczenie NNW AXA Bezpieczny.pl

 

Ubezpieczenie Żłobek / Przedszkole AXA

Ubezpieczenie indywidualne NNW Bezpieczny.pl – 20300

.

Ubezpieczonym może być:

  • dziecko uczęszczające do żłobka lub do przedszkola
  • pracownik żłobka lub przedszkola

Oferta i zakres ubezpieczenia AXA Bezpieczny.pl

Ochrona ubezpieczeniowa w AXA:

  • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego,
  • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
  • uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku NW (złamania, skręcenia, zwichnięcia, itp.),
  • oparzenia, odmrożenia,
  • wstrząśnienie mózgu,
  • uszkodzenie narządów słuchu lub wzroku,
  • utrata zębów,
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW (świadczenie płatne już od 1. dnia pobytu),
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (ryczałt po 5 dniach pobytu),
  • zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków wspomagających leczenie (gipsy, itp.),
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku,
  • wystąpienie poważnego zachorowania,
  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna w wyniku NW,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o operacje medyczne,
  • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzulę assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza.

 

Informacje dodatkowe AXA:

  • ubezpieczenie działa 24h na dobę na całym świecie,
  • ubezpieczenie jest świetną alternatywą dla ubezpieczenia w placówkach oświatowych,
  • ubezpieczenie możesz zakupić zamiennie lub równolegle z ubezpieczeniem w żłobku, przedszkolu,
  • na jednej polisie możesz ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci np. syna w przedszkolu i córkę w gimnazjum,
  • w razie wypadku świadczenie zostanie wypłacone z każdej polisy, którą posiada dziecko, ponieważ życie ludzkie jest bezcenne / niewycenialne,
  • pakiet sportowy – ubezpieczenie chroni dziecko również na zajęciach / treningach w profesjonalnych klubach sportowych,
  • dokumenty do polisy otrzymujesz w formie papierowej oraz na swój adres e-mail,
  • polisę możesz zakupić w naszym biurze lub na stronie Bezpieczny.pl , podając kod opiekuna Bezpieczny.pl 20300 otrzymasz zniżkę i opiekę z naszej strony nad Twoją polisą,
  • uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów / kopii / zdjęć dokumentów.

 

Ubezpieczenie współtworzone z Bezpieczny.pl


Opiekun Bezpieczny.pl – podając Kod Opiekuna Bezpieczny.pl : 20300 otrzymujesz 10% rabatu.

 

Więcej informacji:

Ubezpieczenia Dzieci
Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci AXA – Bezpieczny.pl
Tabela uszczerbku lub uszkodzenia ciała
Kod Opiekuna Bezpieczny.pl